31. 12. 2019

PF 2020

Spolu s našim osadenstvom vám, všetkým naším priateľom, prajeme krásne sviatky a šťastný Nový rok  🎉

Together with our pack we would like to wish You, all our friends, Happy Holidays and Happy New Year 🎉