5. 12. 2018

💔 HENRY 💔

... Bolesť je cena, ktorú platíme za lásku...
Včera sa jedna z našich najväčších obáv stala skutočnosťou. Prišli sme o nášho najlepšieho priateľa a milovaného člena rodiny, Henryho. 
Drahý Herny, tak hrozne nám chýbaš, nikdy ťa neprestaneme ľúbiť. Ďakujeme Ti za najkrajších 11 rokov. Odpočívaj v pokoji, miláčik 💔

...Grief is the price we pay for love...
Yesterday one of our worst fears came true. We lost our beautiful best friend and beloved family member Henry. 
Sweet Henry, you will be forever loved and sorely missed. Thank you for the best 11 years. Rest in peace, darling 💔