2. 1. 2017

A bit of snow // Troška snehu


Nový týždeň v novom roku sa nám začal mini snehovou prehánkou, ktorá sa roztopila ešte skôr, ako stihla dopadnúť... každopádne si svojich 5 minút slávy na snehu stihla užiť naša bavlnená trojica - Eimi, Cili a Sushino. Tak máme aspoň tieto rýchlovky 😂
~.~.~

A new week of the new year started with a mini snow shower, which melted down sooner that it fell down... anyway, our coton trio - Eimi, Cili and Sushi loved the amazing 5 minutes of winter. And we  at least have these quick shots 😂

Okrem toho by sme sa s vami chceli podeliť o plán výstav, na ktorých nás v najbližšej dobe budete môcť stretnúť:
~.~.~
Besides that we would like to share a plan of exhibitions with you, where you can meet us in the following months:

  • 16/02 CACIB Budapest (HU)
  • 19/02 CAC Bratislava (SK)
  • 11/03 CAC Chvaletice (CZ)
  • 25/03 CAC Šoporňa (SK)
  • 29/04 CAC Nenince (SK)


1. 1. 2017

🎆𖾚𝩷 HAPPY NEW YEAR // ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 𖾚𝩷🎆

Zo srdca Vám prajeme nový rok plný nových nádejí, túžieb a nových radostí.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017!
~.~.~

From the bottom of our hearts we wish you a New Year with new hope, new aspirations and new happiness.

HAPPY NEW YEAR 2017!


31. 12. 2016

🌟Run-down 2016 // Zhrnutie roku 2016🌟

S neodvratne blížiacim sa novým rokom prišiel čas na menšiu rekapituláciu toho uplynulého. Rok 2016 bol pre náš chov rokom plným úžasných momentov, na ktoré budeme s úsmevom ešte dlho spomínať. Aj keď nepatril medzi tie najľahšie, všetko to úsilie, ktoré sme mu venovali, za to určite stálo. Vybrať len tie najlepšie momenty bolo naozaj náročné, ale snažili sme sa udržať toto zhruntie čo najstručnejšie. Takže na začiatok naše #bestnine2016 🙌
~.~.~
As the new year is approaching unavoidably it's time for a small recap of the last one. The year 2016 was full of amazing moments for our breeding, on which we will recall with a smile for a very long time. Although the last year didn't belong to the easiest ones, all the effort we dedicated to it, was for sure worth it. It wasn't easy to choose the best moment, but we tries to keep it short. So for the beginning her come our #bestnine2016 🙌Stabilnou hviezdou v našich radoch je samozrejme dáma Eimi (Eimi Janus-Suzi), tá aj napriek oslave už svojich 10. narodenín predviedla, že je to najväčšia profesionálka. Medzi jej naj momenty roku 2016 patrí nielen ukončenie 11. šampionátu -  Český Veteránšampión, tituly BISS & res. BISS Veterán, ale aj famózne 2.miesto v súťaži Juniorhandling 2.kategórie na jednej z najväčších medzinárodných výstav na Slovensku so Saškou!
~.~.~
The stable star from our ranks is of course our lady Eimi (Eimi Janus-Suzi), who besides celebrating her 10th birthday this year showed, she is still the biggest pro. Among the top moments of 2016 counts not only the termination of 11th champion ship - Czech Veteranchampion, titles BISS & res. BISS Veteran, but also amazing 2nd place in the Juniorhandling competition of 2nd category on one of the biggest international shows in Slovakia with Saška


Ďalšie množstvo skvelých úspechov zaznamenali aj naše ročné bavlnené Cčka - Cili, Carrie a Misthie.
~.~.~
Another bunch of amazing success was taken by our 1year old coton C-babies - Cili, Carrie a Misthie.Cilinke (Cool to be Cuteberry) sa podarilo ukončiť neskutočných 5 Junioršampionátov - slovenský, maďarský, rakúsky, český a aj český klubový! Okrem toho získala množstvo titulov, ako  res.BISS, BOS z 33 feniek z triedy mladých 😍 11x BOB a veľa ďalších.
~.~.~
Cili (Cool to be Cuteberry) managed to finish 5 Juniorchampionship - slovak, hungarian, austrian, czech and also czech club one! Besides that she won plenty of titles, such as res.BISS, BOS out of 33 females from the junior class  😍11x BOB and many more.Carrienka (Call me Carrie by Cuteberry) tento rok tiež vôbec nezahálala, stala sa slovenskou a klubovou Junioršampiónkou. Okrem toho získala tituly - res.BISS, res.BISS Junior, 2x BISS 3. Junior a aj 2x BOB. Tá sa okrem výstav venuje najnovšie aj agility 👏
~.~.~
Carrie (Call me Carrie by Cuteberry) hasn't been lazing around this year either, she has become slovak and club Juniorchampion. Moreover she was awarded by titles - res.BISS, res.BISS Junior, 2x BISS 3rd Junior and as well 2x BOB. She has also engaged in practsisinf agility recently 👏A ani Misthie (Crazy in love with Cuteberry) sa nenechala zahanbiť, keď sa v novembri so svojou paničkou Ivankou vybehala aj ona slovenský Junioršampionát spolu s titulom Víťaz Slovenska mladých 🏆
~.~.~
And even Misthie (Crazy in love with Cuteberry) was not left in shade, when she and her human mum Ivanka also ended her Slovak Juniorchampionship together with the title Junior winner of Slovakia 🏆Pyrane z vrhu A sa výstavám tiež nevyhli a zožali nejeden krásny úspech. Doma máme hneď 4 slovenských junioršampiónov - Aida, Açai, Awai a Aloe !!!!  Okrem toho sa Alain s Awai stali Najkrajším párom výstavy a všetci spolu nazbierali tituly -  6x BOB, Klubový víťaz mladých, 2x Víťaz Slovenska mladých, Derby winner, Grand Prix Slovakia Junior winner a aj zopár Crufts 2017 kvalifikácií.
~.~.~
The Pyrs out of our A-litter did not avoid the show ring either and gain some very nice results. Now we have 2 slovak Juniorchampions at home - Aida, Açai, Awai and Aloe !!! Besides other things Alain with Awai became a Best pair in show and all together they collected titles - 6x BOB, Club junior winner, 2x Junior winner of Slovakia, Derby winner, Grand Prix Slovakia Junior winner and a pair of Crufts 2017 qualifications.
Okrem výstavných úspechov zaznamenali naši chlpatí zvereneci aj iné, pre chov významnejšie. Cili a Carrie prešli úspešne bez výhrad uchovnením a mimo toho absolvovali aj s ostatnými bavlnkami nasledujúce zdravotné vyšetrenia:
~.~.~
Apart from show success our fluffies reached different kind of success, which is more important for the breeding itself. Cili and Carrie passed a breeding confirmation without any objection and with other cotons they went through following health examinations:


Cool to be Cuteberry:
Očné testy vrátane PRA // Eye attest incl. PRA - negatívne // negative (MVDr. Faga)
Luxácia patelly // Patellar luxation - 0/0 (MVDr. Kapalko)
DNA DM - čisté // clear
MyDog DNA - 100% clear (vrátane // including CMR 2, BNAt, vWD I, PH I, HU, MH)
Call me Carrie by Cuteberry:
Očné testy vrátane PRA // Eye attest incl. PRA - negatívne // negative (MVDr. Faga)
Luxácia patelly // Patellar luxation - 0/0 (MVDr. Kapalko)
DNA DM - čisté // clear
DNA CMR 2 - čisté // clear
Crazy in love with Cuteberry:
DNA DM - čisté // clear
DNA CMR 2 - čisté // clear
Aimable Croissant de Cuteberry:
DNA DM - čisté // clear
Whitney Ráj Karpat:
DNA CMR 2 - čisté // clear


Medzi ďalšie úspechy patria aj naše pyrenejské vnúčatká.

Henry (Rodentáli Talpas) sa stal v tomto roku opäť dedkom, a to hneď 2x prostredníctvo svojich detí - dcéry Odysseia  Dogmania a syna Oliver Twist Dogmania. 
Rovnako bol v tomto smere úspešný aj náš Pascino (Cubilon's Pascal Parfait), keď sa na jar naraz uchovnili jeho deti - syn Rodentáli Odin a Rodentáli Lilou. Obaja absolvovali aj test DBK s výsledkom A/A a Lilou excelentne prešla aj testom DĽK. Tej sa v novembri narodili už aj prvé šteniatka a tým pádom máme doma už dvoch úspešných deduškov, ktorí sa ale aj napriek tomuto titulu tešia skvelému zdravia a nálade.
~.~.~
Among others our pyr grand-children belong to our success too.

Henry (Rodentáli Talpas) became a grandpa again this year, right away twice through his two children - daughter Oddyseia Dogmania and son Oliver Twist Dogmania.

Just as Henry, also our Pascal (Cubilon's Pascal Parfait) was successful in this manner, when his two children - son Rodentáli Odin and daughter Rodentáli Lilou went through breeding confirmation last spring. Both og them passed the HD examination with A/A result and Lilou also passed the ED examinations excellently. This November she has given life to her first puppies and thanks to this we have already two successful grandpas at home, who are enjoying a perfect health and mood besides their 'granpa' status. 


Ostatným našim miláčikom sa darí tiež skvele, užívajú si s ostatnými svoj psí život na našom dvore, kde majú vďaka rozmanitému osadenstvu nekonečné množstvo zábavy.
~.~.~
The rest of our beloved darlings are doing also very great, they enjoy the real dog life in our yard, where there is unconditional amount of possibilities of entertainment thanks to our various crew. 
A na záver by sme sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa o nejaké naše šteniatko starajú. Počas celého roka nám chodili fotky od všetkých z nich a dokonca sa nám väčšinu podarilo aj viackrát stretnúť, z čoho sa zakaždým úprimne tešíme 😍 Takže im, ale aj ostatným našim priateľom, ktorí nás celú náročnú sezónu vo všetkom podporovali, patrí obrovská vďaka!!
~.~.~
At the end we would like to thank to all, who are taking care of our puppies. During the last year we were getting pictures from all of them and even been able to meet most of them a few times, what makes us very very happy 😍 So thank you and also to all our amazing friends, who were supporting us in everything the whole difficult season, the huge thanks belongs to you all! 

24. 12. 2016

🎄 Merry Christmas // Veselé Vianoce 🎄

Všetkým našim priateľom a známym, chlpatým aj nechlpatým, prajeme
veselé a krásne,
radostné a šťastné,
príjemné a milé vianočné chvíle.
~.~.~

To all our friends and acquaintance, fluffy and not fluffy, we wish
happy and beautiful,
joyful and lucky,
pleasent and nice Christmas moments.

15. 12. 2016

Grandpa Pascal // Dedko Pascal 🐾


Aj náš miláčik Pascal - Ch. Cubilon's Pascal Parfait - sa dočkal! Jeho dcérke Rodentáli Lilou, žijúcej v maďarskej chovateľskej stanici White Sentinel,  sa v novembrii narodili roztomilé šteniatka.
Blahoželáme a vnúčatkám prajeme veľa zdravia a tie najúžasnejšie rodinky! 
~.~.~

This month has also our darling Pascal - Ch. Cubilon's Pascal Parfait - become a grandpa!! His daughter Rodentáli Lilou, who lives in White Sentinel kennel in Hungary, gave life to adorable puppies this November.
Congratulations and we wish many healthy years and the best forever homes to our grandchildren!

Copyright: White Sentinel