19. 3. 2017

HĽADÁ sa nový domov pre dospelého Cotonka

22/03/2017
🔆Aktuálne je Sebík rezervovaný do Nedele 🔆

~.~.~

🚨 POZOR POZOR 🚨

Tento roztomilý cotoní chlapček sa ocitol v situácií, kedy potrebuje čím skôr novú stabilnú a milujúcu rodinu, ktorá mu venuje toľko pozornosti, koľko si zaslúži.

Má 2 roky, je kastrovaný a veterinárne ošetrený. Ovláda základnú poslušnosť a má aj výborne zvládnuté hygienické návyky. Momentálne sa nachádza v Bratislave. Je spoločenský aj voči psíkom, ale neobľubuje samotu. 

Viac informácií získate  na 0911 634 494 alebo cuteberrykennel@gmail.com
12. 3. 2017

11/03 CLUB Kojice (CZ)


Ani v marci sme sa výstavnému kruhu nevyhýbali a dobre sme spravili! 😃

A tak ako každý rok, sme sa aj tento raz rozhodli zúčastniť českej klubovky organizovanej Klubom Coton de Tuléar. A veru bolo sa na čo pozerať, keďže sa tam zišlo skvelých 38 cotonkov s oddanými páničkami. My sme tento rok nasadili hneď dvoch našich miláčikov - najväčšiu hviezdu Eimi a nášho šiši krpca Sušiho, ktorý si tam odbehal svoju výstavnú premiéru!!
 Celé nám to ubehlo strašne rýchlo a hlavne neskutočne radostne, keďže obaja žali jeden úspech za druhým. Domov sme sa vracali s obrovskou nádielkou pohárov a cien a hlavne so skvelým pocitom z príjemne stráveného času na super akcii. Okrem toho sme si prevzali aj ocenenia od Cotonlandu a Cilinkin pohár za nový splnený šampionát, tak preto tých 9ks 🏆😂
~.~.~

...English version coming soon...A teraz k výsledkom... 

COTON DE TULEAR:
Trieda dorastu - MUGUIRIS VULKAN - Veľmi nádejný 1, Najlepší dorast
Trieda veteránov - EIMI JANUS-SUZI - Výborná 1, Klubový víťaz veteránov, Najlepší veterán

Eiminka týmto splnila podmienky titulu KLUBOVÝ VETERÁNŠAMPIÓN

Fotogalériu z výstavy, za ktorú veľmi ďakujeme Martine Markovej, čoskoro nájdete TU
~.~.~

And now the results... 

COTON DE TULEAR:
Puppy class - MUGUIRIS VULKAN - Very promising 1, BOB Puppy
Veteran class - EIMI JANUS-SUZI  - Excellent 1, Veteran club winner, BOB Veteran

By this Eimi fulfilled the conditions for the title CLUB VETERANCHAMPION!

The photo gallery from the show, for which we thank so much to Martina Marková, is coming soon HERE

28. 2. 2017

Our February // Náš február

Mimo pár výstavných úspechov sa toho u nás tento mesiac udialo oveľa oveľa viac, s čím by sme sa radi podelili. Tak poďme na to chronologicky...  

Začiatkom mesiaca sa o našu zábavu starala Angie, ktorá u nás strávila týždenné prázdniny. Tá si po dlhšej dobe užívala spoločnosť svojej maminky Eimi a bračeka Pipa.
~.~.~

Besides few show success this months has brought us much much more, that we would like to share with you. So let's go chronologically...

By the beginning of the months Angie entertained us, when she spent her a week long holidays with us. After longer time she enjoyed the company of her mother Eimi and her brother Pipi.


Hneď potom nás poctila svojou prítomnosťou Misthie, tá spolu s Pipom absolvovali aj nové, pre Pipa už opakované zdravotné vyšetrenia so super výsledkami.

JCh. Crazy in love with Cuteberry (20 mesiacov)
Očné testy vrátane PRA - bez nálezu (od MVDr. Faga)
Luxácia patelly - 1/0 (od MVDr.  Kapalko)

ICh. Aimable Croissant de Cuteberry (6 rokov)
Očné testy vrátane PRA - bez nálezu (od MVDr. Faga)
Luxácia patelly - 0/0 (od MVDr.  Kapalko)
~.~.~

Right after that Misthie pleased us with her visit and together with Pipi they took a part in health examinations, for Pipi already repeated ones, with great results.


JCh. Crazy in love with Cuteberry (20 months)
Eye examination incl. PRA - clear (by MVDr. Faga)
Luxácia patelly - 1/0 (by MVDr.  Kapalko)

ICh. Aimable Croissant de Cuteberry (6 years)
Eye examination incl. PRA - clear (by MVDr. Faga)
Patellar Luxation - 0/0 (by MVDr.  Kapalko)


V Bratislave si trocha mestského jedináčikovania uživáli Eimi a Cili.  
~.~.~
Eimi and Cili enjoyed a little time of only-child-like city life.


Sušinko sa vo svojich šiestich mesiacoch naučil vyskočiť na sedačku. A Carrienka s Kessy si užívali konečne príjemné počasie na prechádzkach prírodov.
~.~.~
Little Sushi learned how to jump on the sofa in his pretty 6 months. And Carrie and Kessy enjoyed at last the lovely weather on the walks in nature.


A pyrane sa majú tiež skvele, čoskoro aj oni opäť zavítajú do výstavného kruhu 😉
~.~.~
And pyrs are doing also amazing, soon they will enter the show ring again 😉


Vľavo hore // Up left corner - Açai du Quartz Blanc
Vľavo dole // Down left - Araia du Quartz Blanc
Vpravo // Right - Albi du Quartz Blanc


Aj náš Pascino si február užíval, a to hlavne ako pyšný dedko. Veľkú radosť nám spravili aj tieto zlaté fotky jeho vnúčat z chovateľskej stanice White Sentinel. Medzinárodnej výstavy psov konanej 19.02. v Budapešti sa zúčastnila aj jeho vnučka White Sentinel Bizsu v triede mladšieho dorastu a získala najlepšiu možnú známku Veľmi nádejná. Gratulujeme!! 
~.~.~

And also our Pascal enjoyed the February, mainly as a proud grandpa. The great joy brought us these cute pictures of his grandchildren from White Sentinel kennel. At the international dog show held on 19th February in Budapest participated also his granddaughter White Sentinel Bizsu in the baby class and gained the best possible grade Very promising. Congratulations!! A na záver tie najradostnejšie novinky. Na našu mini farmu už pomaly, ale isto prichádza jar spolu s novým životom. Vyliahlo sa nám totiž 5 prenádherných čiernych kačiatok a naša Marcelka len pred pár dňami porodila 6 dokonalých králičkov 💕 Nevieme sa na nich vynadívať 😍
~.~.~

And at last the happiest news. The spring is slowly but surely arriving to our mini farm along with the new life. Five adorable black ducklings were hatched and our Marcelka gave birth to 6 perfect baby bunnies just a few days ago 💕 We can't take our eyes off them 😍20. 2. 2017

19/02 NAT Bratislava (SK)

Poslednou našou februárovou akciou bola národná výstava psov v Bratislave. Našu chovateľskú stanicu cotonkov na nej hrdo reprezentovala Carrie spolu so svojou paničkou Vierkou. A veru, že im to išlo skvele! Vďaka výbornému výsledku sa Carrienke podarilo ukončiť aj prvý dospelácky šampionát a oficiálne sa teda stala ŠAMPIÓNKOU Slovenska. Aj napriek tomu, že sa narodila ako posledná v poradí, tento titul ukončila ako úplne prvá , a to vo veku 21 mesiacov!!!  
K nádhernému úspechu gratulujeme a ďakujeme za príkladnú starostlivosť 💕
~.~.~

The last february event for us has been a national dog show in Bratislava. Our Coton de Tulear kennel was proudly represented by Carrie and her human mom Vierka. And truly, it went just amazing! Thanks to this excellent result our Carrie managed to end her first adult championship and so she became a CHAMPION of Slovakia. Despite the fact, she was born as a last puppy, she finished this title as the very first one from the litter in her tender age of 21 months!!!
Congratulations to this beautiful success and thank you for a wonderful care  💕

COTON DE TULEAR:
Trieda otvorená - CALL ME CARRIE BY CUTEBERRY - Výborná 1, CAC

Fotogaléria z výstavy, za ktorú veľmi ďakujeme aj Zenke, sa nachádza TU
~.~.~

COTON DE TULEAR:
Open class - CALL ME CARRIE BY CUTEBERRY - Excellent 1, CAC

The photo gallery from the show, for which we also thank to Zenka, can be found HERE17. 2. 2017

16/02 INT Budapest (HU)

Ďalšia výstava, ktorej sme sa s našimi bavlnkami - Cili a Eimi - zúčastnili, bola medzinárodná výstava psov v Budapešti. Vzhľadom k vyťaženosti sme sa pre účasť rozhodli na úplne poslednú chvíľu a len na jeden deň zo štyroch. Ani počasie a ani moje zdravia tejto výprave až tak neprialo, ale vďaka úžasnej pomoci od Sašky z Doghandling Alexandra sa to všetko zvládlo na jednotku. A domov sme sa vracali s ďalším čakateľstvom pre Cilinku a novým šampionátom pre Eiminku, ktorá sa teda najnovšie môže pýšiť aj titulom VETERÁNŠAMPIÓNKA Maďarska.
Sme na ne strašne pyšní!! 😍
~.~.~

Another show, we participated on with our cotonballs - Cili and Eimi - was an international dog show in Budapest. Because of the busyness we decided at last minute and just for one day out of four. Neither the weather nor my health were on our side, but thanks to amazing help from Saška from  Doghandling Alexandra it all worked out perfectly. And we traveled back home with another certificate for Cili and a new championship for Eimi, who can call herself VETERANCHAMPION of Hungary from now.
We are so very proud of both!! 😍
COTON DE TULEAR:
Trieda otvorená - COOL TO BE CUTEBERRY - Výborná 1, CAC
Trieda veteránov - EIMI JANUS-SUZI - Výborná 1, CAC
~.~.~

COTON DE TULEAR:
Open class - COOL TO BE CUTEBERRY - Excellent 1, CAC
Veteran class - EIMI JANUS-SUZI - Excellent 1, CAC